Këshillimi i karrierës

Këshillimi i karrierës Trajnim dhe edukim

Suksesi i trajnimit te trete te Akademise se Burimeve Njerezore

Suksesi i Akademisë së Burimeve Njerëzore vazhdoi me trajnimin më datë 06 tetor 2023. Në trajnim morën pjesë 10 pjesëmarrës të cilët ishin të motivuar për të përmirësuar aftësitë dhe njohuritë e tyre në kuadrin ligjor të Burimeve Njerëzore.

Moduli I tretë u thellua në diskutimin e Kodit të Punës, duke përfshirë kontratat e punës, dosjet e personelit dhe sigurinë në punë.  Trajnimi u zhvillua në formën e bashkëbisedimit me pyetje konkrete nga puna e tyre e përditshme.

Pjesëmarrësit u ndanë edhe në grupe më të vogla për të zgjidhur disa raste studimore reale.

Në trajnimet në vijim, do të mbulohet një sërë tematikash të burimeve njerëzore, duke përfshirë menaxhimin e performancës, marrëdhëniet me punonjësit dhe teknologjinë në burimet njerëzore.

Moduli i rradhës do të jetë në dt. 13 Tetor në orën 14:00 me tematikë: "Trajnimi dhe zhvillimi I punonjësve“

 

3b8fe6ca-225a-400d-9cb8-f823da970761.jpg     d12bab3f-5804-49a3-aca2-41a4c7ee5e62.jpg