Këshilla mbi CV

Këshilla mbi CV

Si te përfshini certifikatat në një CV

Ka shumë rëndësi që rekrutuesit të jenë në dijeni për njohuritë dhe aftësitë specifike të industrisë që ju keni. Nëse keni fituar një çertifikim pasi keni përfunduar një proces intensiv kualifikimi ose keni marrë një trajnim zyrtar shtesë në fushën tuaj, ju duhet të dini se ku dhe si të përfshini certifikatat në një rezyme. Ndiqni këto këshilla për të optimizuar vendosjen e tyre.

Theksoni çertifikimet e dëshirueshme në një CV

Certifikatat zakonisht demonstrojnë njohuri dhe aftësi specifike të fushës duke kaluar një provim ose një proces vlerësimi. Si për shembull:

  • Kontabilist Publik i Çertifikuar
  • Infermiere Pediatrike e Çertifikuar
  • Bashkëpunëtori i Rrjetit të Çertifikuar të Cisco

Megjithatë, jo të gjitha certifikatat janë krijuar të barabarta, prandaj mendoni se sa i rëndësishëm do të ishte çertifikimi për një punëdhënës të ardhshëm. Një mënyrë efektive për të vlerësuar vlerën e çertifikimit tuaj është të rishikoni shpalljet e punës për pozicionet që ju interesojnë. "Kushtojini vëmendje se çfarë çertifikimesh kërkohen zakonisht në industrinë tuaj të synuar dhe bëjeni blerjen e tyre pjesë e zhvillimit tuaj të vazhdueshëm profesional".

Renditni Çertifikimet në një CV

Shumë shpesh, certifikatat lihen në fund të CV-së. Nëse keni një çertifikim që kërkohet ose pritet në profesionin tuaj, sigurohuni që të gjendet lehtësisht. Mbani mend se përfshirja e shumë çertifikimeve mund të jetë mbingarkesë dhe mund të mos jetë e përshtatshme për të gjitha industritë, prandaj merrni parasysh atë që i jep vlerë profesionit tuaj. Një mundësi tjetër është përfshirja e çertifikimeve të rëndësishme në titullin e përmbledhjes ose përmbledhjen e CV-së.

Krijoni një Seksion të Dedikuar të Çertifikimit

Çertifikatat mund të përfshihen më së miri në një seksion të veçantë edhe pas arsimimit. Aty duhet të përfshihen detajet e çertifikimit, siç janë organizata lëshuese, titulli dhe data kur keni fituar çertifikimin nëse është brenda pesë viteve të fundit. Nëse certifikimi nuk është i njohur mirë, mund të përfshini gjithashtu një përshkrim të shkurtër të domethënies së kësaj certifikate.

P.sh. "Demonstron zotërim të aftësive kritike për profesionistët e marketingut në bankë, përfshirë të dhënat dhe analizat, lidershipin, strategjinë dhe gjenerimin e të ardhurave."

Certifikatat janë në vazhdim, të skaduara apo të vjetruara?

A është në proces certifikimi juaj? Këto mund të përfshihen së bashku me një datë të parashikuar të përfundimit, veçanërisht nëse kredencialet janë të rëndësishme ose shumë të dëshiruara brenda industrisë së synuar dhe përfundimi pritet brenda një afati relativisht të shkurtër.

Ndryshimi i karrierës? Në shumicën e rasteve, certifikatat që nuk kanë lidhje me synimin e punës duhet të hiqen. Ju mund të jeni krenar për një çertifikim të caktuar, por nëse jeni duke kaluar nga financa në infermieri, është më mirë që mos ta perfshini në CV tuaj.

Nuk është ideale të përfshini një çertifikim të skaduar. Pra, nese certifikata ka nje vlefshmeri per nje kohe te caktuar dhe ajo ka mbaruar me mire te mos e vendosni. Nëse keni një çertifikim të fituar shumë kohë më parë, hiqni atë nëse nuk është më i rëndësishëm.